Gemaakt van Holland / Natuur, water en bebouwing

Natuur, water en bebouwing

‘Gemaakt van Holland’ is een collectie van 24 bijzondere kussens met kleurrijke patronen, die de lagen natuur en bos, water en bebouwing in Nederland in beeld brengt.

 

Ruimtegebruik in Nederland en onze innerlijke ruimte.
Het ruimtegebruik in Nederland staat in direct verband met de ruimte die we in onszelf ervaren: de innerlijke ruimte. Als we geen innerlijke ruimte ervaren, hebben we de neiging de oplossing buiten onszelf te zoeken. Dit heeft invloed op het ruimtegebruik in onze omgeving. Er ontstaat een toenemende behoefte aan bijvoorbeeld natuurparken, grotere woonruimtes per inwoner en meer snelwegen. Deze nieuwe ruimte wordt vervolgens in gebruik genomen. Hierdoor wordt het steeds lastiger om in deze ruimte onze innerlijke ruimte te ervaren. Om deze weer te vinden, ontstaat er opnieuw een vraag naar meer ruimte. Ruimte claims nemen toe en de behoefte aan innerlijke ruimte wordt niet vervuld. Wat zouden we van Holland ‘maken’ als we de oplossing binnenin onszelf zoeken door ruimte en rust in onszelf te creëren?

 

Bron:

IR BR – De innerlijke ruimte van de Nederlandse delta Werkboek voor een nieuwe ruimtelijke inrichting, door Gaston Remmers e.a.